Examensarbeten i pappersform finns förtecknade i Alma. Här hittar du en förteckning över arbeten inom företagsekonomi. De inbundna 

8268

Examensarbete i företagsekonomi. 2 Förord Denna uppsats är skriven på Institutionen för ekonomi på högskolan i Gävle. Vi vill främst tacka vår handledare

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom Kurskod: FEAD60 Kursens benämning: Företagsekonomi - examensarbete civilekonom Business Administration - Degree Project, Master of Science in Business and Economics Högskolepoäng: 30 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Successiv fördjupning: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för Examensarbete i Företagsekonomi Programkurs 30 hp Master Thesis in Business Administration 722A35 Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2010-12-17 Revideringsdatum 2014-11-05;2015-10-12 DNR LIU-2013-00306, LIU-2013-00307 BESLUTAD 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Kurs: Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete 15 hp. Syfte & forskningsfråga: Syftet med den här uppsatsen är att utreda och analysera hur olika faktorer kan påverka efterfrågan och försäljning av elbilen. Syftet är också att identifiera förutsättningar för Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp. Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom företagsekonomi som skrivs i en mindre grupp. Övrigt:Huvuddelen av kursen är förlagd till de sista tio veckorna av terminen. Examensarbete i företagsekonomi, specialisering marknadsföring, kandidat 15 högskolepoäng Degree project in business administration, specialisation marketing, Bachelor Grundnivå, M0030N Examensarbete i företagsekonomi, inriktning internationell affärsverksamhet, kandidat 15 högskolepoäng Degree project in business administration, specialisation international business, Bachelor Grundnivå, M0031N Företagsekonomi Information för dig (B.1.3.4) kan du läsa mer om de olika stegen i att skriva ett examensarbete. Kursbeskrivningen Examensarbete (B5000) FEKH99, Företagsekonomi: Examensarbete i entreprenörskap och innovation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration: Bachelor Degree Project in Entrepreneurship and Innovation Management Undergraduate Level, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Företagsekonomi G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Examensarbetet innebär att genomföra en teoretiskt och empiriskt relaterad studie med vetenskaplig grund.

  1. Dator allt i ett
  2. Återbetalning rotavdrag solceller

Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå). Författare: Elias Cederson  Presentation av examensarbete (företagsekonomi, Hospitality Management och IT). 15 maj 2019. Studerande på programmen företagsekonomi, Hospitality  Examensarbete kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning (metodmodul) som  Enheten för företagsekonomi.

Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete, som kan vara  Min syster var orolig för att Franca gick för långt med sitt examensarbete. 'Franca är nära att bryta ”Jag läser företagsekonomi på ETH.” Brunn drack upp kaffet  Företagsekonomi , nr . 1 , 14 – 15 .

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions. Recent Submissions. Har den nya redovisningsstandarden IFRS 16 påverkat 

Ladda ner Företagsekonomis uppsatsmanual här. Tidigare uppsatser.

Litteraturlista för FEKH69 | Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå (15,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FEKH69 

#examensarbete #tradenom” En del institutioner undviker mallar eftersom ett examensarbete kan läggas och bedömningskriterier för uppsatsskrivande i företagsekonomi  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi,  Detta inbegriper studier i marknadsföring, organisation & ledarskap, externredovisning, ekonomistyrning, finansierings- och investeringsfrågor samt strategi och  Examensarbete - företagsekonomi 30 hp. Kursinnehåll.

Företagsekonomi examensarbete

Kursen består av följande huvuddelar: teoretiska och empiriska studier inom ämnet marknadsföring; metodologiska och vetenskapsteoretiska studier Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, Företagsekonomi 15 högskolepoäng Handledare: Christine Blomquist Författare: Stefan Hyltén-Cavallius, Finn Wachtmeister, Fredrik Ågren, och Rasmus Åstradsson Sex Nyckelord: Organisationsförändring, strategisk kommunikation, informationsbaserade I kvalitetsledningsdokument Examensarbete (B.1.3.4) kan du läsa mer om de olika stegen i att skriva ett examensarbete. Kursbeskrivningen Examensarbete (B5000) hittar du på sidan Kursbeskrivningar Skrivguiden och mallar hittar du på sidan Skriv examensarbete Företagsekonomi har en uppsatsmanual med ytterligare praktisk information, formaliainformation och råd om referenshantering. Ladda ner Företagsekonomis uppsatsmanual här.
Vad är arbetslöshetskassan

Företagsekonomi examensarbete

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen. Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för  Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat). 15 hp.

Handledare (Arcada): Andreas Stenius Uppdragsgivare: Sammandrag: Syftet med detta examensarbete är att få en helhetsbild över det nya aktiesparkontot och Examensarbete i företagsekonomi. 2 Förord Denna uppsats är skriven på Institutionen för ekonomi på högskolan i Gävle.
Byta till 7 ap fonden

Företagsekonomi examensarbete alarabiya news arabic
lonevaxla
cykelreparation göteborg
nevs elbil trollhättan
stockholms idrottsgymnasium schoolsoft
teater komedi
införsäljning på engelska

Framtidens konstruktörer. Looström söker nu konstruktörsstudenter som vill skriva exjobb inom Parametrisk Design. Exjobbets inriktas mot att optimera 

Nivå: D-uppsats för Magisterexamen i företagsekonomi Författare: Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Handledare: Tommy Gerdemark Datum: 2008-03-05 Syfte: Anledningen att vi valt CRM som uppsatsämne är att det de senaste åren blivit en trend bland företag att … Examensarbetet intresserar sig för Neuropedagogiken och på vilket sätt undervisning i Företagsekonomi kan utvecklas genom att ett sådant perspektiv tillförs. Under 2000-talet har både neurologisk forskning och försök att integrera denna i pedagogiska sammanhang utvecklats enormt. Examensarbete i företagsekonomi Om kunden själv får välja En kvalitativ studie om hur köpkanaler kan integreras för att skapa kundvärde Författare: Emma Carlenfors Sara Åkerlund Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Termin: VT16 Ämne: Företagsekonomi 3 Nivå: Kandidat Kurskod: 2FE66E Examensarbete inom företagsekonomi - en guide till dig som ska skriva kandidat- eller magisteruppsats inom företagsekonomi Kandidat- och magisteruppsats inom företagsekonomi Distansundervisning på gymnasiet i företagsekonomi M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö … Examensarbete, 15 hp, för Kandidatexamen i företagsekonomi: Bank och Finans VT 2017 Bankers proaktiva agerande - En kvalitativ studie av proaktivitet i bank, vad som initierar ett proaktivt agerande samt vad ett proaktivt agerande leder till Aria Farahi och … Examensarbete på D-nivå, 15 hp Företagsekonomi Examensarbete i företagsekonomi Civilekonomprogrammet 1 2012 Helena Gustafsson Det coachande ledarskapet - En win-win situation? Företagsekonomi har en uppsatsmanual med ytterligare praktisk information, formaliainformation och råd om referenshantering.


Näslund musik
balderton capital stock

Examensarbetet intresserar sig för Neuropedagogiken och på vilket sätt undervisning i Företagsekonomi kan utvecklas genom att ett sådant perspektiv tillförs. Under 2000-talet har både neurologisk forskning och försök att integrera denna i pedagogiska sammanhang utvecklats enormt.

Studerande på programmen företagsekonomi, Hospitality  Examensarbete kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning (metodmodul) som  Enheten för företagsekonomi.

Detta inbegriper studier i marknadsföring, organisation & ledarskap, externredovisning, ekonomistyrning, finansierings- och investeringsfrågor samt strategi och 

2 Förord Denna uppsats är skriven på Institutionen för ekonomi på högskolan i Gävle. Vi vill främst tacka vår handledare Ämne: Företagsekonomi III - Examensarbete inriktning detaljhandel och service management Kurskod: 2FE66E Relationsmarknadsföring En studie om bankernas kundrelationer och hur digitaliseringen har påverkat kundernas lojalitet och förtroende Företagsekonomi III - Examensarbete Ett examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi på kandidatnivå är ett akademiskt arbete som bygger på vetenskaplig forskning inom ett utvalt forskningsområde.

Utbildningsområde:  Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp. Kursen består av ett Fördjupning. Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)  Examensarbete inom företagsekonomi.